ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับผิดชอบด้านภาวะการมีงานทำและสำรวจความพึงพอใจนายจ้างของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย facebook

ลิ๊ง facebook กลุ่มเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านภาวะการมีงานทำและสำรวจความพึงพอใจนายจ้างของบัณฑิต

https://www.facebook.com/groups/1549072205342840/

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: Prapaporn.ng วันที่: 19 Feb 2015 14:27