ภาพกิจกรรมทั้งหมด

...
พิธีพุทธภิเษก พระนาคปรก จังหวัดอยุธยา

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ปี 2558

ดูภาพกิจกรรม

...
งานรดน้ำดำหัว ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2557

ดูภาพกิจกรรม

...
งานกีฬาพนักงานครั้งที่ 2

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ

ดูภาพกิจกรรม

...
งานสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ชุดที่ 2

ดูภาพกิจกรรม

...
งานสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาครั้งที่ 13 วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2555 ชุดที่ 1

ดูภาพกิจกรรม