ภาพกิจกรรมทั้งหมด

...
ประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม

...
พิธีพุทธภิเษก พระนาคปรก จังหวัดอยุธยา

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ปี 2558

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ

ดูภาพกิจกรรม