ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > พิธีพุทธภิเษก พระนาคปรก จังหวัดอยุธยา

พิธีพุทธภิเษก พระนาคปรก จังหวัดอยุธยา


ที่มา :