ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร powerpoint ประกอบการประชุมแผน วันที่ 21-23 เมษายน 2562 จังหวัดภูเก็ต 29 May 2019
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2562 - 2565 10 May 2019
เอกสารประกอบการประชุมแปลงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 3 May 2019
เอกสารประกอบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 8 Feb 2019
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4 รายการ 29 Jan 2019
แบบฟอร์มการโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 (ใหม่) 19 Nov 2018
การจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2561 5 Nov 2018
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างสนามกีฬาโรงเรียนสาธิต 31 Oct 2018

ภาพกิจกรรม

...
ประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม

...
พิธีพุทธภิเษก พระนาคปรก จังหวัดอยุธยา

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ดูภาพกิจกรรม

Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา

คลิปกิจกรรม

พยากรณ์อากาศ