ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

...
พิธีพุทธภิเษก พระนาคปรก จังหวัดอยุธยา

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ปี 2558

ดูภาพกิจกรรม

Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา

คลิปกิจกรรม

พยากรณ์อากาศ