ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 8 Feb 2019
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำบ้านพักอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 4 รายการ 29 Jan 2019
แบบฟอร์มการโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 (ใหม่) 19 Nov 2018
การจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2561 5 Nov 2018
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างสนามกีฬาโรงเรียนสาธิต 31 Oct 2018
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 17 Oct 2018
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยพะเยา 2560 14 Jun 2018
งานจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร ณ ประเทศญี่ปุ่น 10 May 2018

ภาพกิจกรรม

...
ประชุมเพื่อวางแนวทางการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย

ดูภาพกิจกรรม

...
พิธีพุทธภิเษก พระนาคปรก จังหวัดอยุธยา

ดูภาพกิจกรรม

...
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ดูภาพกิจกรรม

Facebook มหาวิทยาลัยพะเยา

คลิปกิจกรรม

พยากรณ์อากาศ